ТББ Зөвлөл ХБНГУ

Rat der mongolischen
und mongolisch-deutschen Vereine in Deutschland

ХБНГУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй 
ТББ-уудын Зөвлөл

Mongolei Community - BEVORSTEHENDE TERMINE

 

Уугуул нутгийн мэдээ

Монгол Улсын Засгийн газраас “Дэлхийн Монголчууд” хөтөлбөрийг баталлаа.
  
Хөтөлбөрийн зорилго нь “Хилийн чанадад буй монгол иргэдэд хандсан нэгдмэл цогц бодлого хэрэгжүүлэх, иргэдэд тулгарч буй асуудлын шийдлийг тодорхойлох, хилийн чанадад буй Монгол Улсын иргэдээс эх орныхоо хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд" оршино.
 
 

news.mn Мэдээ

Der Feed konnte nicht gefunden werden!