МИАТ Компанийн төлөөлөгч Н.Эрдэнэцогтын санаачилгаар Эдийн засгийн клуб байгуулах саналыг Берлин хотод өөрийн бизнэс эрхлэн ажиллаж байгаа болон Монгол Германы хамтын ажиллагааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэд дэмжин хүлээн авч, эхний уулзалтыг 2012 оны 11 сарын 8 өдөр хийсэн билээ.

Оролцогсод өөр өөрийн санал бодлоо чөлөөтэй солилцоод, энэхүү клуб байгуулах шаардлага, цаг үе нь болсон гэдэг дээр санал нэгтэй баталлаа. Дараагийн уулзалтаар дор бүрээ клубын стасус болон, нэр үйл ажиллагааны чиглэл, бүтцийн талаар тодорхой ярилцахаар тохирлоо.

ТББ Зөвлөл ХБНГУ

Rat der mongolischen
und mongolisch-deutschen Vereine in Deutschland

ХБНГУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй 
ТББ-уудын Зөвлөл

Mongolei Community - BEVORSTEHENDE TERMINE

 

Танилцуулга PDF

 Хоёр орны хамтын ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулагч, сонирхогч, нийгэмлэг, байгууллага хэн бүхэнд нээлттэй тулах цэг, гарааны шугам, 

мэдээлэл солилцооны
хамтын орон зай