Майдар холбоо нь "МОНГОЛ ИРГЭН" төслийнхөө хүрээнд Герман дахь Монгол сургуулийн багш нарын цуглаан 2015 оны 9 сарын 26 нд Берлин хотод зохион байгуулав.

Тус цуглааны зохион байгуулалтад манай Монгол - Германы эдийн засгийн клуб дэмжиж, туслалцаа үзүүлэв.

ТББ Зөвлөл ХБНГУ

Rat der mongolischen
und mongolisch-deutschen Vereine in Deutschland

ХБНГУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй 
ТББ-уудын Зөвлөл

Mongolei Community - BEVORSTEHENDE TERMINE

 

Танилцуулга PDF

 Хоёр орны хамтын ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулагч, сонирхогч, нийгэмлэг, байгууллага хэн бүхэнд нээлттэй тулах цэг, гарааны шугам, 

мэдээлэл солилцооны
хамтын орон зай