2 дахь уулзалтын үеэр Монгол улсын Ерөнхий сайд асан С.Баяр ажлын шугмаар Берлин хотод явж байх үедээ бидний урилгыг хүлээн уулзалт хийн, нэгэн оройг сонирхолтой ярилцага өрнүүлэн өнгөрөөлөө.

ТББ Зөвлөл ХБНГУ

Rat der mongolischen
und mongolisch-deutschen Vereine in Deutschland

ХБНГУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй 
ТББ-уудын Зөвлөл

Mongolei Community - BEVORSTEHENDE TERMINE

 

Танилцуулга PDF

 Хоёр орны хамтын ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулагч, сонирхогч, нийгэмлэг, байгууллага хэн бүхэнд нээлттэй тулах цэг, гарааны шугам, 

мэдээлэл солилцооны
хамтын орон зай