Print

Хумболдтийн Их сургууль дээр зочин судлаачаар проф.д-р О.Батсайхан Монгол Улсын 20-р зууны эхэн үеийн түүх, 1911 оны эрх чөлөөний хөдөлгөөн, 8-р Богд хаан Монгол улс, Монгол улсын тусгаар тогтнолын түүх сэдвүүдээр ярилцага, чөлөөт уулзалт хийв.