Хүндэт үүсгэн байгуулагч гишүүд, дэмжигч нарт

Та бидний хамтын шийдвэрээр Монгол-Германы Эдийн засгийн клуб байгуулагдаад үйл ажиллагааны эхний шатанд явж байгаа билээ. Клубын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны чиг болох Монгол-Германы найрамдалт харилцааны үйл хэрэгт хувь нэмэр оруулах, эдийн засгийн харилцаа, хамтын ажиллагааг дэмжих, түүнчлэн өөрийн үйл ажиллагаа, мэдлэг туршлагад клубээрээ дамжуулж шинэ санаачлага, харилцаа холбоо, бизнесийн түнш, хамтрагчаа олоход түлхэцтэй алхамууд хийгдэхэд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахаар клубын удирдах зөвлөлийн хурлаар 2013 оны сүүлийн хагас, 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар график, төлөвлөгөөг гаргаад байна. 

Та бүхэн өөрийн майл хаягаар хүргүүлсэн тус төлөвлөгөөтэй танилцаж үзээд, графикт тусгагдаагүй үлдсэн, орхигдсон бидний зохион байгуулж болох, зохион байгуулах шаардлагатай ажлууд, санал санаачлагуудаа 2013 оны 10 сарын 15 нь дотор ирүүлнэ үү. Аливаа санал санаачлага бүрийг таатай хүлээн авах ба нээлттэй хандах болно.

ТББ Зөвлөл ХБНГУ

Rat der mongolischen
und mongolisch-deutschen Vereine in Deutschland

ХБНГУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй 
ТББ-уудын Зөвлөл

Mongolei Community - BEVORSTEHENDE TERMINE

 

Танилцуулга PDF

 Хоёр орны хамтын ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулагч, сонирхогч, нийгэмлэг, байгууллага хэн бүхэнд нээлттэй тулах цэг, гарааны шугам, 

мэдээлэл солилцооны
хамтын орон зай